29 | 12 | 17

Eesti Mööblitootjate Liidu juhatuse ametiaeg saab läbi

TEADE

2018 aasta kevadel lõppevad EMTL juhatuse liikmete volitused.

Registri andmetel lõppevad esindusõiguslike isiku(te)/nõukogu liikme(te) volitus(ed) 28.04.2018.

Juhatuse/nõukogu liikmete volituste pikendamisel või uute liikmete valimisel tuleb viivitamata esitada avaldus registrisse kantud andmete muutmiseks. Registripidajale tuleb esitada kas seaduse nõuetele vastav registrisse kantud juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus, uue juhatuse liikme registrisse kandmise avaldus või nõukogu liikmete uus nimekiri. Elektrooniliselt on võimalik maakohtu registriosakonnale dokumente esitada Äriregistri Ettevõtjaportaali vahendusel.

MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit

PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.3. Vähemalt üks kolmandik juhatuse liikmetest kuulub väljavahetamisele volituse perioodi lõppemisel.

1.4. Juhatuse esimeheks ei valita samad persooni rohkem kui üheks volituste perioodiks.

6.3. Üldkoosoleku kokkukutsumine

6.3.1.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3.2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma siis kui Liidu huvid seda nõuavad kuid mitte harvem, kui üks kord aastas.

6.3.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 1/10 Liidu liikmetest.

6.3..4. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punkti 6.3.3. asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

6.3.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva

2018 aasta üldkoosolekul tuleb valida uus EMTL juhatuse koosseis.

MTÜ Eesti Mööblitootjate Liidu seitsme liikmeline juhatus valis 26. mai 2016 Technopolis Ülemistes toimunud juhatuse koosolekul uueks juhatuse esimeheks Recticel OÜ tegevjuhi Raul Laidvee. Aseesimehed on Alpek FL OÜ tegevdirektor Ivar Ilmjärv ja Kalla Mööbel OÜ tegevdirektor Robert Pajussaar. Juhatuse ametiaeg on kaks aastat.

2016- 2018 valitud juhatusse kuuluvad veel Antla-Inno AS tegevjuhi asetäitja ja juhatuse liige Taimi Hillak, Radis OÜ disainiettevõtja Mauri Abner, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Puidutöötlemise õppetooli juhataja ja professor Jaan Kers, Nava AS juhataja Alar Mozolev.

https://furnitureindustry.ee/pressiteade-mtu-eesti-mooblitootjate-liit-valis-uue-juhatuse-esimehe/

Teate edastas,

Herkki Kitsing