19 | 10 | 16

Eesti Mööblitootjate Liit jätkab tisleri, puidupingioperaatori ja CNC töötlemiskeskuse operaatori kutsete andmist

17.10.2016
13. oktoobril kogunenud Metsanduse Kutsenõukogu otsustas kutse andja avalikule konkursile laekunud dokumentide põhjal, et annab Eesti Mööblitootjate Liidule kutse andja õigused tisleri, puidupingioperaatori ja CNC töötlemiskeskuse operaatori kutsetele ka järgnevaks viieks aastaks. Eesti Mööblitootjate Liit on nimetatud kutseid andnud juba alates 2002. aastast.
Lisaks kinnitas Metsanduse Kutsenõukogu pehme mööbli valmistaja neljanda taseme kutsestandardi muudatused ning puitplaadi tootja ja vineeritöötleja kutsestandardi väljatöötamise töörühma koosseisu.

Kutsenõukogu on valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajate kogu, mis kinnitab kutsestandardeid, annab kutse andmise õigused valdkonna organisatsioonidele jmt.

Vaata ka: SIIT

Teate edastas:
Herkki Kitsing