10 | 10 | 18

Eesti Mööblitootjate Liit valis uue juhatuse 4 oktoobril 2018

Eesti Mööblitootjate Liidu juhatus on kaheksa liikmeline.

Juhatuse esimeheks valiti Enn Veskimäe – Standard AS, juhatuse aseesimehed on August Kull – Neiseri Grupp OÜ ja Robert Pajussaar – Kalla Mööbel OÜ ja juhatuse liikmeteks on Raivo Niidas – Tallinna Ehituskool, Allan Prooso – RaSun OÜ, Ivar Ilmjärv – Alpek FL OÜ, Jaan Kers – TTÜ Puidutehnoloogia labor, Reno Tarm – Sonoris OÜ.