23 | 06 | 17

Metsanduse Kutsenõukogu kinnitas kutsestandardite uuendamise töörühma

Tisleri, puidupingioperaatori ja CNC töötlemiskeskuse operaatori kutsestandardite kehtivusaeg lõppeb 16.oktoober.2017.a. Seoses sellega kinnitas Metsanduse Kutsenõukogu 19.06.2017.a. otsusega nr. 6.1-7/7 kutsestandardite uuendamise töörühma alljärgnevas koosseisus:

  • Robert Pajussaar, Kalla Mööbel OÜ
  • Tenno Teder, Standard AS
  • Margus Proos, Kose Vesi OÜ
  • Rene Serg, Haapsalu Uksetehas AS
  • Zigmontas Strepaitis, EVO PRO OÜ
  • Aulika Riisenberg, SA Innove
  • Janek Suu, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  • Ants Valter, Tartu Kutsehariduskeskus

Töörühm peab sügisesele, 05. oktoobril 2017.a. toimuvale Metsanduse Kutsenõukogule koosolekule esitama kinnitamiseks täiendatud või uuendatud kutsestandardid.

http://kutsekoda.ee/