24 | 10 | 16

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendium kandideerimine kuni 26. oktoobrini

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendium (edaspidi stipendium) on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutehnoloogia eriala edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

 • TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpib täiskoormusel;
 • õppevõlgnevused puuduvad (v.a mõjuvatel põhjustel);
 • kaalutud keskmine hinne eelneval kahel semestril vähemalt 4.0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 50 EAP;
 • soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning see makstakse välja ühes osas.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu, Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi Interneti koduleheküljel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada TTÜ Arengufondi juhatusele digitaalselt allkirjastatud:

 • motivatsioonikiri;
 • curriculum vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • vähemalt ühe TTÜ puidutöötlemise õppejõu/teadlase soovitus.

Tiit Kapsi elulugu saab lugeda siit.

TTÜ Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab dokumentide edastamise stipendiumikomisjonile. Stipendiaadi kinnitab TTÜ Arengufondi nõukogu stipendiumikomisjoni ettepanekul. Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt TTÜ Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele.

Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab TTÜ Arengufondi nõukogu.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saad saata kuni 26. oktoobrini 2016: SIIN

Varasemate stipendiaatide kohta leiad lisainfot: SIIT

Teate edastas:

Herkki Kitsing