05 | 04 | 19

Tööandjate praktikajuhendajate koolitamine koostööd Eesti Mööblitootjate Liiduga

Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikasüsteemi arendamise projekti raames koolitame ka sellel aastal meie erialavaldkondade ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid. Kahe aasta jooksul koolitame kokku 203 juhendajat.

21. märtsil toimus puiduvaldkonna koostööseminar meie suurima  koostööpartneri AS Standard bürooruumides, kus võttis meid vastu härra Enn Veskimägi isiklikult. HKHK puiduosakonna juhataja Margus Krips kutsus ühe laua taha kokku nii kutsekoolid, erinevad puiduvaldkonna ettevõtted, Eesti Mööblitootjate Liidu kui ka Tööandjate Keskliidu ja Töötukassa. Koostööseminaril osalesid mitmed ettevõtete esindajad, näiteks Helland Baltics OÜ, Bellfire OÜ, Neiser Croup AS, Kalla Mööbel, AS Standard jpt. Üheskoos arutati, kuidas tagada puidutööstuse jätkuv konkurentsivõime, kvalifitseeritud tööjõud ja piisav järelkasv. Robert Pajussaar Eesti Mööblitootjate Liidust tutvustas kutsestandardite koostamise ning arendamise protsessi ja Eesti Tööandjate Keskliit ning Töötukassa erinevaid toetusi ettevõtetele, kuidas enda töötajaid harida ja täiendada. Päeva läbivaks teemaks oli aga HKHK puiduerialade praktikaprotsess ja selle analüüs – kuidas praktikandi ja juhendaja vahel toimuks konstruktiivne koostöö ning praktikaprotsessi lõppedes oleks vajalikud õpiväljundid saavutatud. Kõik kohalviibijad kinnitasid, et selliseid kohtumisi tuleks korraldada rohkem, et üheskoos arutada ühise valdkonna aktuaalseid teemasid.