Viljandi Kutseõppekeskus

Loodud: 1920
Kategooria: kutseõpe

Kooli missioon:

Pakume võimalust saada ennast väärtustavaks, distsiplineeritud ja tööle pühendunud oskustööliseks, kes tuleb toime kiirelt arenevas maailmas ning saab tänu heale kutseoskusele valida endale meeldiva töö ning on selle tegemiseks valmis elukestvaks õppeks.

Kooli visioon 2016:

Vana-Võidus asuv Viljandi Kutsehariduskeskus on kaasaegne ametikool kuhu õpilased tahavad tulla heal meelel ametit õppima. Siin saab töömeheteed alustav noor esmakoolituse, siin toimub täiskasvanute ja erivajaduste inimeste koolitus, karjäärinõustamine, õpetajate ja õpilaste ning piirkonna väikeettevõtjate koolitamine. Vana-Võidust saadud teadmistega tuleb toime Euroopas ja mujal maailmas.

1920.aasta sügisel kirjutas Viljandi maavanem alla korraldusele asutada Vana-Võidu mõisas põllutöökool. Kulus veel mõni kuu kuni Vabadussõja sõdurid mõisa vabastasid ja esimesed õpilased 13. jaanuaril 1921.a. õpinguid alustasid. Nii on alates Eesti riigi algusaastatest kuni tänaseni Vana-Võidus ikka õpihimulisi inimesi tööd tegema õpetatud. Erinevad on olnud ajad, võimud, koolis õpetatavad ametid ning kooli nimed.

Tänane Viljandi Kutseõppekeskus ehk VIKK moodustati 5. märtsil 1999.aastal Viljandi Kutsekeskkooli ja Vana-Võidu Kõrgema Põllumajanduskooli ning Viljandi Õppekeskuse baasil. Ühendamise eesmärk oli luua Viljandisse üks tugev kutsehariduskeskus.

Kooli aastapäeva tähistame esimeste õpilaste õppimaasumise järgi Vana-Võidus 13. jaanuaril. Kooli ühised kokkutulekud toimuvad iga 5 aasta järel. Kooli 95-da aastapäeva vilistlaste kokkutulek toimub 2. juulil 2016.a.

viljandiyhendatudkutsekool_photo

  • Address: Koolmeistri 10, Vana-Võidu 70108, Viljandi maakond
  • phone: +372 4351020
  • http://www.vikk.ee/