Liikmeks astumine

Vaata ka: EMTL põhikiri kehtiv

Vaata ka: EMTL liikmete nimekiri 24-08-2017 seisuga

Vaata ka: liikme-avaldus 2017

Vaata ka: EMTL 2017 liikmemaksu arvutamise andmed

MTÜ Eesti Mööblitootjate Liidu üldkoosolek otsustab maksetähtajad ja liikmemaksu suuruse igal aastal uuesti järgnevaks majandusaastaks.

EMTL 2017 aasta liikmemaksu suurus kinnitatud 2016 üldkoosoleku protokollis, päevakorrapunkt nr. 7:

Kinnitada 2017 majandusaasta liikmemaksu määraks 0,05 % eelneva majandusaasta netokäibest,
kuid minimaalseks maksumääraks aastas 192 € ja maksimaalseks maksumääraks aastas 1 920 €.
Liikmemaks tasutakse kord kvartalis liidu raamatupidamise poolt esitatud arvete alusel.
Assotseerunud liikmete (kutseõppeasutused) liikmemaks on 192 € aastas, milline tasutakse kahes osas kord poolaastal.

EMTL 2016 ja 2017 aasta liikmemaksu maksetähtajad on 14. päeva.

28 aprill 2016 üldkoosolek protokoll

EMTL 2018 aasta liikmemaksu suurus kinnitatud 2017 üldkoosoleku protokollis, päevakorrapunkt nr. 7:
Kinnitada 2018 majandusaasta liikmemaksu määraks 0,05 % eelneva majandusaasta netokäibest,
kuid minimaalseks maksumääraks aastas 200 € ja maksimaalseks maksumääraks aastas 2000 €.
Liikmemaks tasutakse kord kvartalis liidu raamatupidamise poolt esitatud arvete alusel.
Assotseerunud liikmete (kutseõppeasutused) liikmemaks on 200 € aastas, milline tasutakse kahes osas kord poolaastal.

Liikmemaksu maksetähetaeg alates 1 jaanuar 2018 on 21. päeva ning 0,03 % viivise protsent liikmemaksuarvetel maksetega hilinemise korral.

20 aprill 2017 üldkoosolek protokoll

  • (EUR)
  • (EUR)
  • Ettevõtte kontaktisik
  • ettevõtte kontaktisik
  • keeleversioonides (est, eng, rus)
    Ettevõttel ei ole probleeme liikmemaksu tasumisega. Liikmemaksu tasumise kohtustus 14 päeva jooksul, alates arve esitamisest, kui ei ole liikmete üldkoosolekul teistmoodi otsustatud.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.