Liikmeks astumine

Vaata ka: EMTL põhikiri kehtiv

Vaata ja täida (digiallkirjastada): liikme-avaldus-2018

Vaata ja täida: EMTL-2018-liikmemaksu-arvutamise-andmed

Liidu liikmeks võivad olla Eestis mööblitootmise ja puidutöötlemisega ning nende toodete müügiga ja selle valdkonna seadmete ja materjalide tootmise, vahendamise, müügiga tegelevad juriidilised ja füüsilised isikud või nende liidud, kes tunnistavad Liidu põhikirja, tasuvad liikmemaksu ja peavad kinni ärieetika headest tavadest. Liidu assotseerunud liikmeks võivad olla Liidu poolt tunnustatud koolitusasutused.

Liikmete staatused:

 • Täisliige
 • Assotseerunud liikmed (Liidu poolt tunnustatud koolitusasutused)
 • Toetaja liikme staatus:

Infolistis sees
Ei saa kandideerida juhatusse
Ei saa hääletada üldkoosolekul
Ei saa soodustusi nagu põhiliikmed
Kõikidele üritustel oodatud.
Määrata toetajaliikme liikmemaks vastavalt majandusnäitajatele N: alates 192 EUR/aastas, 1. jaanuar 2018 alates 200 EUR/aastas
Mitte põhivaldkonnast.

Võib reklaami teha lisatasu eest, meie üritustel!

MTÜ Eesti Mööblitootjate Liidu üldkoosolek otsustab maksetähtajad ja liikmemaksu suuruse igal aastal uuesti järgnevaks majandusaastaks.

EMTL 2017 aasta liikmemaksu suurus kinnitatud 2016 üldkoosoleku protokollis, päevakorrapunkt nr. 7:

Kinnitada 2017 majandusaasta liikmemaksu määraks 0,05 % eelneva majandusaasta netokäibest,
kuid minimaalseks maksumääraks aastas 192 € ja maksimaalseks maksumääraks aastas 1 920 €.
Liikmemaks tasutakse kord kvartalis liidu raamatupidamise poolt esitatud arvete alusel.
Assotseerunud liikmete (kutseõppeasutused) liikmemaks on 192 € aastas, milline tasutakse kahes osas kord poolaastal.

EMTL 2016 ja 2017 aasta liikmemaksu maksetähtajad on 14. päeva.

28 aprill 2016 üldkoosolek protokoll

EMTL 2018 aasta liikmemaksu suurus kinnitatud 2017 üldkoosoleku protokollis, päevakorrapunkt nr. 7:
Kinnitada 2018 majandusaasta liikmemaksu määraks 0,05 % eelneva majandusaasta netokäibest,
kuid minimaalseks maksumääraks aastas 200 € ja maksimaalseks maksumääraks aastas 2000 €.
Liikmemaks tasutakse kord kvartalis liidu raamatupidamise poolt esitatud arvete alusel.
Assotseerunud liikmete (kutseõppeasutused) liikmemaks on 200 € aastas, milline tasutakse kahes osas kord poolaastal.

Liikmemaksu maksetähetaeg alates 1 jaanuar 2018 on 21. päeva ning 0,03 % viivise protsent liikmemaksuarvetel maksetega hilinemise korral.

20 aprill 2017 üldkoosolek protokoll

 • (EUR)
 • (EUR)
 • Ettevõtte kontaktisik
 • ettevõtte kontaktisik
 • keeleversioonides (est, eng, rus)
  Ettevõttel ei ole probleeme liikmemaksu tasumisega. Liikmemaksu tasumise kohtustus 14 päeva jooksul, alates arve esitamisest, kui ei ole liikmete üldkoosolekul teistmoodi otsustatud.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.