Eesti Mööblitootjate Liit

Eesti Mööblitootjate Liit on erialaorganisatsioone koondav mittetulundusühing, mis arendab tööstusharu ettevõtluskeskkonda ning esindab liikmete ühiseid huve. Hetkel on liidus 51 liiget, kelle seas on mööblitootjad, puidutöötlejad, mööbli paigaldajad, mööbli restauraatorid, mööblisektoriga seotud toetaja liikmesfirmad, müügifirmad, sertifitseerijad ja koolitajad.

Liit korraldab liikmetele erinevaid seminare, konverentse ja kontaktüritusi, vahendab müügi- ja ostukontakte, pakub konsultatsiooni- ja reklaamteenust, vahendab erialast informatsiooni, teeb statistikat ning analüüse ning tegeleb koolituse ja kutseomistamisega.