Missioon

Missioon:

Eesti Mööblitootjate Liidu missiooniks on tagada Eesti mööblitööstuse jätkuv konkurentsivõime, tegutsedes kõigi Eesti mööbliettevõtete esindajana tööstusharu ettevõtluskeskkonna arendamisel ja parendamisel.

Projektid ja tegevused:

Eesti Mööblitootjate Liit on esindatud järgmistes organisatsioonides:

 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 • Eesti Tööandjate Keskliit

Eesti Mööblitootjate Liit  on esindatud järgmistes haridusasutustes:

 • Haapsalu Kutsehariduskeskus;
 • Valgamaa Kutseõppekeskus;
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus;
 • Rakvere Ametikool;
 • TTÜ Puidutöötlemise õppetool;
 • Viljandi Kutseõppekeskus;
 • Tartu Kõrgem Kunstikool;
 • Tallinna Ehituskool;
 • Kuressaare Ametikool;
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Eesti Mööblitootjate Liit  on seotud järgmise piirkondlikud tegevusega:

 • Kagu – Eesti puiduklaster.

Liikmed

Eesti Mööblitootjate Liit on avatud organisatsioon ja selles peab olema vähemalt viis liiget. Liidu liikmeks võivad olla Eestis puidutöötlemise, mööblitootmise ja müügiga ning selle valdkonna seadmete ja materjalide tootmise, vahendamise, müügiga ja koolitamisega tegutsevad tööandjad. Liidu liikmeskond jaguneb täis ja toetajaliikmeteks. Toetajaliikmed osalevad üldkoosolekul otsuste tegemisel nõuandva häälega ja neid ei arvestata üldkoosoleku esindatuse määramisel. Eesti Mööblitootjate Liidu liikmeteks võivad olla mööblitootjad, puidutöötlejad, müügifirmad (mööbel, seadmed, materjalid), puidutöötlemise valdkonnas tegutsevad koolitajad, seadmete ja materjalide tootjad.

Liikmetele osutatavad teenused

 • Projektide juhtimine.
 • Seminaride läbiviimine (konkreetsete probleemide käsitlused, läbiviijateks Eesti Mööblitootjate Liidu liikmed või üldtunnustatud arvamusliidrid);
 • Kontaktüritused B2B;
 • Konsultatsiooniteenused;
 • Reklaamteenused (näiteks kodulehel bänner);
 • Ettevõttekülastused (õppereisid);
 • Mööblialase ja juhtimisalase informatsioon (koduleht, kirjanduse soovitused, jne);
 • Mööblitööstuse analüüs;
 • Liikmetevaheliste ürituste läbiviimine;
 • Messikülastused.

 Koostööpartnerid

Eesti Mööblitootjate Liit arendab vastastikku kasulikke suhteid partneritega, keda valitakse ühiste eesmärkide poole püüdlemise põhimõtte alusel. Nende ühiste eesmärkide saavutamiseks teeb liit partneritega koostööd.

Partneriteks võivad olla:

 • Teised eriala- ja kutseliidud, sh eriti Eesti Metsatööstuse Liit ja Eesti Puitmajaliit, samuti Tööandjate Keskliit, Eesti Väliskaubanduse Liit (EVL), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (EKTK);
 • Puidu- ja mööblitööstuse firmad, kes on huvitatud koostööst EPTL-ga ja kes on potentsiaalsed uued liikmed;
 • Õppeasutused, kus toimub puidutöötlemise valdkonna kutsete koolitus sh eriti kõrgkoolid (n. TTÜ) ja kutsekoolid koostöö kutsehariduse edendamisel ja tisleri kutsekvalifikatsiooni omistamisel;
 • Seadmeid ja materjale tootvad ja tarnivad firmad;
 • Arendusprojekte toetavad institutsioonid, sh eriti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus;
 • Ametiühinguorganisatsioonid (n. Eesti Metsatöötajate ametiühing);
 • Konsultatsioonifirmad;
 • Eesti avaliku sektori institutsioonid;
 • Välismaised organisatsioonid;
 • Koolitusfirmad, finantsasutused, kindlustusfirmad, tööõigusabibürood, advokaadibürood;
 • Tööinspektsioon;
 • Päästeamet.

Partner võib:

 • Sõlmida Eesti Mööblitootjate Liiduga koostöölepingu teatud perioodil toimuva konkreetse ühistegevuse kohta;
 • Olla seotud Eesti Mööblitootjate Liiduga ühisprojekti teostamise perioodil;
 • Teha Eesti Mööblitootjate Liiduga koostööd ühekordsete ürituste raames (näiteks – ühisseminar).

Partneritega teeb Eesti Mööblitootjate Liit koostööd, et:

 • Pakkuda oma liikmetele laiemaid võimalusi;
 • Tõsta Eesti Mööblitootjate Liidu ja tööstusharu mainet ning teadvustada ka oma probleeme;
 • Lahendada paljusid küsimusi operatiivsemalt ja väiksema ressursikuluga;
 • Oma tegevuses fokuseeruda erialastele küsimustele ja mitte killustuda tegelemisel naabervaldkondade arvukate küsimustega.