Kutseomistamine 2021 aastal

Kutseõppeasutus Kutse dokumentatsiooni esitamise tähtaeg kutseeksami AEG Eksami toimumiskoht
Tartu KHK CNC, tase 4   1.juuni Tartu KHK
         
Võrumaa KHK Tisler, tase 4   31.mai Võrumaa KHK
  PPO, tase 3   31.mai Võrumaa KHK
         
Haapsalu KHK Tisler, tase 4 20 päeva enne 3.juuni Haapsalu KHK
  PMV, tase 4   24.september Haapsalu KHK
         
Pärnu KÕK tisler, tase 4 20 päeva enne 4. juuni Pärnu KÕK
         
Tallinna Ehituskool Tisler, tase 4 20 päeva enne 8.juuni Tallinna Ehituskool
  PMV, tase 4   8.juuni Tallinna Ehituskool
         
         
Tartu Vangla PPO, tase 3   9.juuni Tartu Vangla
         
Tartu KHK Tisler, tase 4 20 päeva enne 10.juuni Tartu KHK
  PPO, tase 3   10.juuni Tartu KHK
  Tisler, tase 4 20 päeva enne 11.juuni Tartu KHK
  CNC, tase 4   11.juuni Tartu KHK
         
Viru Vangla PPO, tase 3   14. juuni Viru Vangla
         
Ida-Virumaa KHK PPO, tase 3 vene grupp   15.juuni IVKHK
  CNC, tase 4    26.juuni IVKHK
Rakvere Ametikool CNC, tase 4   27. juuni Rakvere Ametikool

KUTSE ANDMISE KORD

 Tisler, tase 4, Puidupingioperaator, tase 3 ja CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4″ ja “Pehme mööblivalmistaja, tase 4 kutsetele: KUTSE ANDMISE KORD_2020

 

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse tisler, tase 4 eeltingimused on: tisler, tase 4 kutsestandardile vastava kutseõppe tasemeõppe õppekava täies mahus läbimine või vähemalt 3 aastane praktiline töökogemus tislerina.

Kutse puidupingioperaator, tase 3 eeltingimused on: läbinud täies mahus puidupingioperaator, tase 3 kutseõppe õppekava või vähemalt 1 aastane töökogemus puidupingioperaatorina ning läbitud täiendkoolituse raames omandatud ka vastava kutseala teoreetilised teadmised.

Kutse CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 eeltingimused on: läbinud täies mahus eelpool nimetatud eriala kutseõppe tasemeõppe õppekava, või vähemalt 1 aastane töökogemus CNC PPO operaatorina ning läbitud täiendkoolituse raames omandatud ka vastava kutseala teoreetilised teadmised.

Kutse pehme mööbli valmistaja, tase 4 eeltingimused on: kutseõppe tasemeõppe lõpetajatel on täiesmahus õppekava või osakutse õppekava teoreetiline ning praktiline osa läbimine.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  • vormikohane avaldus (leitav kutse andja koduleheküljelt);
  • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
  • kutsestandardile vastava koolituse läbimist tõendav dokument (kutseõppeasutuse õiend);
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta, eelkõige tööturult tulnud taotlejal ja 1 aastase praktilise töökogemuse olemasolu tõendav dokument.

 

KUTSESTANDARDID:

Tisler, tase 4:

 https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10698305/

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4:

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10695261/

Puidupingi operaator, tase 3: 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10665688

Pehme mööbli valmistaja, tase 4: 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10695749/

 

Hindamisstandardid:

Tisler, tase 4: 

Tisler, tase 4 hindamisstandard_2021

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4:

CNC, tase 4 hindamisstandard

Puidupingioperaator, tase 3:

PPO, tase 3 hindamisstandard

Pehme mööbli valmistaja, tase 4:

PMV, tase 4 hindamisstandard

 

KUTSE TAOTLEMISE TASU SUURUS JA KUIDAS SEDA TASUDA

Tisler, tase 4; Puidupingioperaator, tase 3 ja CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4; Pehme mööbli valmistaja, tase 4  kutse taotlemise tasu suurus on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud kutseeksami tasu piirmäär. Vaata hindade infot Kutsekoja kodulehelt.

Eesti Mööblitootjate Liit on käibemaksukohustuslane, seega võib hindadele lisanduda käibemaks. Eksamitasud tuleb maksta vastavalt kutseandja poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks. Kutseõppeasutuste poolt tuleb Eesti Mööblitootjate Liidu poolt esitatud arve alusel (arve aluseks on ”Õppeasutuse teatis” ) kutse taotlemise tasud üle kanda vähemalt 15 päeva enne kutseeksamite menetluste algust (vt. kutseandmise korrad) Eesti Mööblitootjate Liidu arveldusarvele EE062200001120030373 Swedbank. Eksamitasud tuleb üle kanda täies ulatuses vastavalt kinnitatud hindadele.

Tööturult tulnud kutsetaotleja esitab kutse taotluse kutsekomisjonile aadressil: Eesti Mööblitootjate Liit, Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn, e-post info@furnitureindustry.ee

Koos avaldusega ka maksekorralduse või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta Eesti Mööblitootjate Liidu arveldusarvele EE062200001120030373 Swedbank.

Kutseeksami tasu
  Kutse Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
           CNC puidutöötlemiskeskuse  operaator, tase 4 235.00 EUR   75.00 EUR
  Pehme mööbli valmistaja, tase 4     75.00 EUR
  Puidupingioperaator, tase 3 235.00 EUR   75.00 EUR
  Tisler, tase 4 232.00 EUR   75.00 EUR
         
         
  Osakutse Kutsestandard Osakutse tasu Osakutse taastõendamise tasu Osakutse tasu kutsekooli lõpetamisel
  Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4 Pehme mööbli valmistaja, tase 4     75.00 EUR
  Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3 Pehme mööbli valmistaja, tase 4     75.00 EUR
  Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4 Pehme mööbli valmistaja, tase 4     75.00 EUR

Kutse andja üldinformatsioon kutsete kohta ja kutsekomisjoni koosseis ja töökord:

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10086696

Kutse ja hindamiskomisjoni töökord_2020

 

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kutsete kutsekomisjon
1.1 Tarmo Kalmann Astangu Rehabilitatsiooni keskus kutsekomisjoni esimees
1.2 Tenno Teder AS Standard kutsekomisjoni aseesimees
1.3 Arvi Lokk Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsekomisjoni liige
1.4 Eneli Org Eesti Mööblitootjate Liit kutsekomisjoni liige
1.5 Siim Soomets OÜ Polstergeist kutsekomisjoni liige
1.6 Marek Küünarpuu AS Arens kutsekomisjoni liige
       

 

ÜLDISED NÕUDED JA TAOTLUSVORMID

Kutsetaotleja avaldus, isikut tõendava dokumendi koopia (kutseõppeasutuse lõpetajal ka õppeasutuse teatis) ja maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (ei esita kutseõppeasutuse lõpetajad) esitada kutsekomisjonile aadressil:

Eesti Mööblitootjate Liit, Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn, e-post: info@furnitureindustry.ee

Kutse taotleja avaldus: kutse-taotlemise_avaldus

 

 

KUTSEEKSAMIKS ETTEVALMISTAVAD MATERJALID NING KÜSIMUSTIKUD

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kordamisküsimused:

https://eis.innove.ee/eis/lahendamine?rid=09544767501646301&sort=ylesanne.id&id=&aine=CNC&aste=&kvaliteet=&teema=&alateema=&ylkogu_id=&testiliik=&keeletase=&lang=&kysimus=&otsi=Otsi

Puidupingioperaator, tase 3 kordamisküsimused:

https://eis.innove.ee/eis/lahendamine?rid=44896217667752925&sort=ylesanne.id&id=&aine=PPO&aste=&kvaliteet=&teema=&alateema=&ylkogu_id=&testiliik=&keeletase=&lang=&kysimus=&otsi=Otsi

Tisler, tase 4 kordamisküsimused:

https://eis.innove.ee/eis/lahendamine?rid=9343939634062406&sort=ylesanne.id&id=&aine=tisler&aste=&kvaliteet=&teema=&alateema=&ylkogu_id=&testiliik=&keeletase=&lang=&kysimus=&otsi=Otsi

KUTSETUNNISTUSED

Kutsetunnistuste otsing Kutsekoja kodulehel.

Kutsetunnistuselisad, mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu liiku

 

KONTAKTINFO NÕUSTAMISE JA LISAINFO SAAMISEKS

Täiendavat informatsiooni ja dokumentide allalaadimine:

Eesti Mööblitootjate Liidu koduleheküljelt

helistades +372 5180068, kontaktisik Eneli Org

e-post: info@furnitureindustry.ee

Kutseõppeasutuse nimi