Projektid

KLASTER EU41530

emk_logo_2

Klastri ülevaade:

Eesti Mööblitööstuse klaster asutati eesmärgiga toetada Eesti mööblitööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu ja eksporti. Klaster asutati aastal 2011 ja liikmeteks on mööblitööstuse, ülikooli, kutsekooli, disaini ja logistika esindajad.

Koostöövõimalused:

Mööblitööstuse klaster on avatud uutele koostööprojektidele, mis aitavad kaasa Eesti mööblitööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule. Vaata ka: http://www.estonianclusters.ee/

Tegevusvaldkonnad:

Tegevuse peasuunad on kulude vähendamine ja müügitulu kasv:

  • kulufookuse alad on „lean production” metoodikate kasutusele võtmine ja sisendite kulude optimeerimine;
  • tulufookuse alal arendame kanaleid ja leiame uusi turge kuhu siseneda;
  • korraldame eri teemadel seminare ja töötubasid.
  • partnerite ühiskülastused seminar-koosviibimised valdkonna juhtivatel messireisidel. N: IMM Cologne 2015 (Saksamaa), Milano Salone 2015 (Itaalia), Interzum 2015 (Saksamaa)
  • ekspordialase teabe kogumine ja jagamine klastri EU41530 partneritega.

Klastri liikmed:

Eesti Mööblitööstuse klastri liikmeteks on erinevat mööblit tootvad ettevõtted ning muud valdkonnaga seotud partnerid. Hetkel on klastris 13 partnerit. Liikmetega on lähemalt võimalik tutvuda www.estonianfurniture.ee veebilehel.

Klastrist

Eesti Mööblitööstuse klaster on MTÜ Eesti Mööblitootjate Liidu ja mööblit tootvate ettevõtete ning teiste valdkonnaga seotud partnerite projekt , mille eesmärgiks on mööblitööstuse ekspordivõimekuse tõstmine. Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist. Eesti Mööblitööstuse klastri liikmeteks on erinevat mööblit tootvad ettevõtted ning muud valdkonnaga seotud partnerid. Klastri liikmed on oma majandustegevuse käigus spetsialiseerunud erinevate mööblitoodete tootmisele ning nende turustamisele välisturgudel. Klastri partnerite ühishuvid seisnevad rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamises. Fookuses on eksportkäibe kasvatamine uutele turgudele sisenemise kaudu ja konkurentsivõime kasvatamine olemasolevatel turgudel tootearenduse läbi. Näiteks on välja valitud sihtriigid – Saksamaa, Inglismaa ja Venemaa. Koostöös suudetakse pakkuda terviklikke lahendusi (pehmemööbel, diivanilaud, toolid, sektsioon), mis on atraktiivne suurtele ostukettidele. Samuti on eesmärgiks maandada suurele turule sisenemise riske ning alandada sellega seotud kulusid.

EL_Regionaalareng_horisontaal