Eesti Mööblitootjate Liidu juhatus on kaheksa liikmeline. Juhatuse esimeheks valiti Enn Veskimäe – Standard AS, juhatuse aseesimehed on August Kull – Neiseri Grupp OÜ ja Robert Pajussaar – Kalla Mööbel OÜ ja juhatuse liikmeteks on Raivo Niidas – Tallinna Ehituskool, Allan Prooso – RaSun OÜ, Ivar Ilmjärv – Alpek FL OÜ, Jaan Kers – TTÜ […]

TEADE 2018 aasta kevadel lõppevad EMTL juhatuse liikmete volitused. Registri andmetel lõppevad esindusõiguslike isiku(te)/nõukogu liikme(te) volitus(ed) 28.04.2018. Juhatuse/nõukogu liikmete volituste pikendamisel või uute liikmete valimisel tuleb viivitamata esitada avaldus registrisse kantud andmete muutmiseks. Registripidajale tuleb esitada kas seaduse nõuetele vastav registrisse kantud juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus, uue juhatuse liikme registrisse kandmise avaldus või nõukogu […]

Fennobedi soovib müüa Mert Makina madratsi kilesse pakkimise masinat. Masin on uus ja paigaldatud 2017 a. suvel. Kasutanud oleme seda ainult testimiseks. Masina töötab korralikult, kuid kahjuks ei sobi meie klientidele selle masinga pakitud toote pakendi välimus, sellest ka soov seda masinat müüa. Masin jääb kuni müügi hetkeni testimisvalmiks meie tootmises.  Iga huviline saab seda […]