20 | 10 | 22

14 oktoobril 2022 toimus Eesti Maaülikoolis Eesti Mööblitootjate Liidu üldkoosolek.

Selle aasta üldkoosolek toimus seminari vormis, kuhu olid kutsutud ettekandeid tegema omavaldkonna spetsialistid Tõnu Mertsina, Swedbank AB Eesti filiaali peaökonomist ettekandega Eesti ja maailmamajanduse väljavaade mõju tööstusele, Kristi Kull Kambja vallavalitsus arendusjuht ettekandega Eesti turg ja riigihanked KOV kui tellija ning Urmas Varblane Tartu Ülikooli majandusosakonna professor ettekandega Muudatused rahvusvahelises majanduses.

Ettekanded kajastasid meie hetke majanduslikku olukorda maailmas kui Eesti turul, kõikajal pitsitab ettevõtjaid energiaturul toimuv, viies ettevõtjate konkurentsivõime tugeva surve alla. Lisandväärtuse langus on Eestis pooltes tegevusalades vältimatu ja seotud otseselt prognoosimatu energiaturul toimuvaga.

Maailma kaubandusmahu aeglustumine toob kaasa kaubanduspartnerite majandusaktiivsuse languse, mis omakorda nõrgendab välisnõudlust eksporditurgudel. Toorme ja tarneahelate pinged maailmas on aeglustumas, kuid hinnad on kõrged ja annavad eelise ettevõtjatele, keda  kohalikul turul toetatakse, eelkõige energiaturul. Eestis energiaturu teadmatus viib üha enam meie ettevõtjad eeloleval talvel teadmatusse ning üha rohkem hakkavad tootmiskulu hinnad jõudma lõpptarbija rahakotti.

Üldkoosolek valis uue juhatuse kuhu kuuluvas: Enn Veskimägi AS Standard, Peeter Kuum AS Wermo, Rolf Relander Bellus Furniture OÜ, Kristjan Kalle Andeston OÜ, Siiri Tamm Harviker OÜ, Mati Sirkel Sirkel Fabrisc OÜ, Jaan Kers TalTech, Herki Hälvin AS Kitman Thulema, Linnar Pärn Eesti Maaülikool ja Janek Suu Pärnumaa KHK. Uus juhatus seisab silmitsi pingelise olukorraga, et toetada ettevõtjaid suhtlusel valitsusega.

Eneli Org

tegevjuht

Eesti Mööblitootjate Liit