14 | 03 | 23

Mööblitööstuse tarkvara demopäev 20.02.2023

Tootmistarkvara valiku ja rakendamise võlu ja valu seminar kujunes tänu esinejatele ja aktiivsetele osalejatele õnnestunuks. Tagasisidedele tugined oli seminar vajalik 46% osalenutele. Enne seminari uurisime ettevõtjatel, millist tarkvara kasutatakse oma ettevõttes ja selgus, et  võrdselt kasutatakse enda loodud tarkvara ja ArchiCad.

Mööblitööstuse tarkvarde demopäeva salvestus: Mööblitööstuse tarkvarade demopäev 2023 – YouTube

Autodesk Inventor ja Woodwork for Invntor – Lauri Link

Inventor+W4I sobib rohkem ettevõtetele, kus sisendiks on sisearhitektide ulmelised soovid või kus vahest kliendid ise ka algul ei tea milline toote lõpptulemus on. Konstruktoril on rohkem vabadust konkreetse projekti 3d mudelit muuta ja sama tulemuse saamiseks võib ta valida mitmeid erinevaid mudeli ülesehitus viise. Inventoris on võimalik ehitada mudeleid üles seeriatootmise loogikaga, kus toodet ei ehitada mitte skeleti abil ülesse vaid tehakse enne detailid valmis ja siis luuakse unifitseeritud detailidega tooted. (Näide: Kui üks kapi lagi esineb oma tootmiskoodiga  20-es erineva kõrgusega kapis) Samuti on Inventoris+W4I spetsi väljundiks Excel kus kasutaja saab vastavalt vajadusele kohendada väljundite vorme lihtsamate valemite või VBA abil. Või siis kasutades iLogic käske saab lasta luua detailjooniste PDFid nii et failinimeks võtab kirjanurgast detaili koodi +Detaili nime, mida omakorda saab ERPiga koodi järgi linkida.

Demo video: https://youtu.be/sB-MFgGtwKY

TopSolidWood – Meelis Muru

TopSolid Wood sobib nii väikesesse kui suurde tootmisesse. Tean ettevõtteid, kus on tööl 10 inimest ja 1 konstruktor toidab ära terve tootmise ja on ettevõtteid, kus on lahtilõikesaage 8tk reas + kõik muud pingid juurde. Täna on veel palju selliseid ettevõtteid, kus tehakse SketcUpis pilt, käsitsi andmed Excelisse ja CNCs on puurimiste/freesimiste jaoks 500+ parameetrilist faili, mida pea iga kord natuke muudetakse tellimuse täitmiseks. TopSolidi CAMi failid automaatselt ei uuene kui projektis on tehtud muudatus, need tuleb uuesti genereerida. Kõik muu uueneb küll ja jäävad alles ka kõik käsitsi tehtud märkused/parandused/täiendused (sh ka info mis on jõuga üle kirjutatud). Karmoga vesteldes oli meil arusaam, et ega tootjal ei ole lihtne tarkvarade vahel valida. TopSolid on küll kallim, aga läbi CAMi ei ole põhjust enam faile üle käia (Retlar CAMi ei kasuta, vaid 2½ dxfi). Sama iso failiga teise pinki kolides võib halvemal juhul masina sodiks lasta. Samad tööriistad ei pruugi olla samades pesades, samade nimedega ja konflikt on kerge tulema. Olen toitnud mitut eri pinki samas ettevõttes ja kuna ei olnud ette teada, millega puuritakse, tegin igaks juhuks alati 2 komplekti faile. Talapingi ja vaakumlaua jaoks.

Demo video: https://www.youtube.com/watch?v=SV6CWcitf8Y

IMOS – Priit Nool

Imoses on meil eeldefineeritud furnituurid, detailid, lahedused ja lõpuks ka kapid (köögikapid). Kui õnnestub, siis loomulikult kasutame neid eeldefineeritud kappe, kuna kiirendab kogu tellimuse joonestamist. Kui pole sobivat toodet/artiklit, siis me kasutame uutes artiklites eeldefineeritud lahendusi ja detaile, see ka oluliselt kiirendab konstrueerimist kuna me ei pea enam käsitsi kante/furnituuri määrama. Kõik need eeldefineeritud detailid ja furnituur on oma vaikimisi seadetega, kuid vajadusel saab neid ka Imose konstrueerimise tööriistas. ‘Article Designer’ modifitseerida või muutujatega manipuleerida. Article Designeris tehtud modifikatsioonid ei mõjuta kuidagi moodi seda algset detaili ja on puhtalt artikli/toote/tellimuse põhised, ehk iga väikese modifikatsiooni pärast pole vaja uut eeldefineeritud detaili luua. Kui on riiul mille tagasiaste on karkassi suhtes 10mm ja seda esineb väga tihti, siis on mõistlik see raamatukokku sisse teha, muidugi on võimalik kasutada ka 1mm tagasiastmega riiulit ja siis see Article Designeris 10mm tagasi astuma panna. Lisaks on Imoses ka 3D modifikatsioonid, mis jäävad ka ainult artikli/tellimuse põhiseks. Imose andmebaasi ehitades lähtusimegi universaalsusest, meil ei ole ühtegi konkreeetset küljedetaili mis kuuluks ühele kindlale kapile. Meil on 1- külg mis on kanditud eest,  2- külg mis on kanditud eest, ülevalt ja alt ning need küljed esinevad meil 97% tellimustes. Imose ülesehitus, kasutamine ja loogika kardinaalselt erineb Inventor/TopSolid omast, teatud juhtudel on see suureks plussiks, teistel juhtudel jälle miinuseks. Nagu tehtud töödest näha oli, siis pole mingi probleem Imosega kõveraid lette teha. Tihtipeale koosnevadki keerulised letid paljudest lihtsatest väikestest konstruktisoonidest ning nende lihtsate konstruktsioonide väljamõtlemine on just see kõige keerulisem osa.

Demo video: https://www.youtube.com/watch?v=P1bDAvsXxNo