Õpipoisi õppevorm

Õpipoisiõpe tööandjatele

Hiljuti on valminud töökohapõhist õpet ehk õpipoisiõpet tutvustavaid videoid, mis kajastavad nii õppurite kui ka tööandjate kogemusi õppevormi rakendamisel.
Kõik videod on leitavad YouTube’ist töökohapõhise õppe esitusloendina: YOUTUBE

Tutvustusvideo ja kogemuslood on olemas ka ingliskeelsete subriitrite või pealelugemisega: YOUTUBE

Huvilistele ja potentsiaalsetele õppuritele suunatud töökohapõhise õppe info ja samad videod leiab ka kutsehariduse infoportaalist kutseharidus.ee.