LIIDU STIPENDIUM

TIIT KAPSI NIMELINE EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU MAGISTRIÕPPE STIPENDIUM 2000 EUR

TalTechi Arengufondi 2022. aasta kevadine stipendiumikonkurss on avatud
Stipendiumile saab kandideerida 7.03 – 31.03.2022.

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendium

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna “Puidu- ja plastitehnoloogia” magistiõppekava puidutehnoloogia õppesuuna edukale magistriõppe üliõpilasele , kes vastab järgmistele tingimustele:

 • TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpib täiskoormusel;
 • õppevõlgnevused puuduvad (v.a mõjuvatel põhjustel);
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 50 EAP;
 • soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile ülekantav summa.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning see makstakse välja ühes osas.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu, Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi Interneti koduleheküljel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada TTÜ Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri;
 • curriculum vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • vähemalt ühe TTÜ õppejõu/teadlase/inseneri või varasema/praeguse mööbli- või puidutehnoloogia valdkonnaga seotud tööandja soovitus;

TTÜ Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab dokumentide edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist.

Stipendiaadi kinnitab TTÜ Arengufondi nõukogu stipendiumikomisjoni ettepanekul.

Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt TTÜ Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele.

Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab TTÜ Arengufondi nõukogu.

TTÜ Arengufondi stipendiumikonkursi võitjad:

 • 2017

RICARDO HORTA – TIIT KAPSI NIMELINE EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU MAGISTRIÕPPE STIPENDIUM 2000 EUR

 

Konkurssi tingimused leiad ka SIIT

 • 2016

JANETTE JAANA HONKA – TIIT KAPSI NIMELINE EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU MAGISTRIÕPPE STIPENDIUM 2000 EUR

Konkurssi tingimused leiad ka SIIT

 • 2015

HELERI BERLOKKO – TIIT KAPSI NIMELINE EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU MAGISTRIÕPPE STIPENDIUM 1920 EUR

_MG_1744s

VAATA LISAINFOT SIIT

 • 2014

BIRGIT SEPP – MTÜ EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU STIPENDIUM 1920 EUR

_MG_1501s

VAATA LISAINFOT SIIT

 • 2013

KAAREL SAAR – MTÜ EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU MAGISTRIÕPPE STIPENDIUM 1920 EUR

1026119_719180941455529_1309439675_o

VAATA LISAINFOT SIIT

 • 2012

SIIM VAHEMÄE – MTÜ EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU STIPENDIUM 1920 EUR

VAATA LISAINFOT SIIT

 • 2011

MARTTI MILLER – MTÜ EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU STIPENDIUM 1920 EUR

VAATA LISAINFOT SIIT

 • 2010

VAATA LISAINFOT SIIT