Kutseeksamid ajavahemikul 8.mai – 17. juuni 2024

 

Kutseõppeasutus eriala nimetus EIS keskkonnas teooriatöö tisler, tase 4 dokumentatsiooni esitamise tähtaeg Kutseeksami toimumise AEG
Rakvere Ametikool tisler, tase 4 08.mai 20 kalendripäeva enne kutseeksamit 08.05.2024
         
Tartu Vangla PPO, tase 3 paberkandjal   31.05.2024
         
Valgamaa KÕK tisler, tase 4 03.juuni 20 kalendripäeva enne kutseeksamit 03.06.2024
  PMV, tase 4 03.juuni   03.06.2024
         
Võrumaa Haridus ja Tehnoloogiakeskus tisler, tase 4 03.juuni   04.06.2024
         
Tartu Rakenduslik Kolledž tisler, tase 4 05.juuni 20 kalendripäeva enne kutseeksamit 05.06.2024
  CNC, tase 4 05.juuni   05.06.2024
  tisler, tase 4 05.juuni 20 kalendripäeva enne kutseeksamit 06.06.2024
  PPO, tase 3 paberkandjal   06.06.2024
         
Kuressaare Ametikool tisler, tase 4 10.juuni 20 kalendripäeva enne kutseeksamit 10.06.2024
         
Ehituskool PMV, tase 4 11.juuni   11.06.2024
  tisler, tase 4 11.juuni 20 kalendripäeva enne kutseeksamit 11.06.2024
         
Haapsalu KHK tisler, tase 4 13.juuni 20 kalendripäeva enne kutseeksamit 13.06.2024
         
Ida-Virumaa KHK PPO, tase 3 paberkandjal   14.06.2024
  CNC, tase 4 14.juuni   14.06.2024
         
Astangu KRK puidutöötleja, tase 3     15.06.2023
         
Viru Vangla PPO, tase 3 paberkandjal   17.06.2024
     

 

KUTSE ANDMISE KORD

 Tisler, tase 4, Puidupingioperaator, tase 3 ja CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4″  kutse andmise kord: Mööbli-tootmise-ja-CNC-puidutöötlemiskeskuse-op.-kutsete-KA-kord-21.02.2024

“Pehme mööblivalmistaja, tase 4 kutsete kutse andmise kord: KA Pehme mööbli valmistaja tase 4

Puidutöötleja, tase 3 ja Puittoodete konstrueerija-tehnoloog tase 5 kutse andmise kord:Puidutöötleja-ja-puittoodete-konstrueerija-tehnoloogi-kutsete-KA-kord-02.05.2024 

Kutse taotlemise eeltingimused:

  • Kutse tisler, tase 4 eeltingimused on: tisler, tase 4 kutsestandardile vastava kutseõppe tasemeõppe õppekava täies mahus läbimine või vähemalt 3 aastane praktiline töökogemus tislerina.
  • Kutse puidupingioperaator, tase 3 eeltingimused on: läbinud täies mahus puidupingioperaator, tase 3 kutseõppe õppekava või vähemalt 1 aastane töökogemus puidupingioperaatorina ning läbitud täiendkoolituse raames omandatud ka vastava kutseala teoreetilised teadmised.
  • Kutse CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 eeltingimused on: läbinud täies mahus eelpool nimetatud eriala kutseõppe tasemeõppe õppekava, või vähemalt 1 aastane töökogemus CNC PPO operaatorina ning läbitud täiendkoolituse raames omandatud ka vastava kutseala teoreetilised teadmised.
  • Kutse pehme mööbli valmistaja, tase 4 eeltingimused on: kutseõppe tasemeõppe lõpetajatel on täiesmahus õppekava või osakutse õppekava teoreetiline ning praktiline osa läbimine.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  • vormikohane avaldus (leitav kutse andja koduleheküljelt);
  • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
  • kutsestandardile vastava koolituse läbimist tõendav dokument (kutseõppeasutuse õiend);
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta, eelkõige tööturult tulnud taotlejal ja 1 aastase praktilise töökogemuse olemasolu tõendav dokument.

 

KUTSESTANDARDID:

Tisler, tase 4:

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11235885/?nocache=debde2fd92

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4:

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11215363/?nocache=wa993fb4ea

Puidupingioperaator, tase 3: 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11069492/?nocache=j0a62ed485

Pehme mööbli valmistaja, tase 4: 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11215379/?nocache=t89b29f138

Puidutöötleja, tase 3: 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10979092/?nocache=aa7a1ba9bd

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11254655/?nocache=j988194a65

 

Hindamisstandardid:

Tisler, tase 4: 

Tisler, tase 4 hindamistisler tase 4 hindamisstandardstandard_2021

CNC, tase 4 hindamisstandard, tase 4:

CNC PPO tase 4 hindamisstandard_21.12.2020

Puidupingioperaator, tase 3:

PPO, tase 3 hindamisstandard

Pehme mööbli valmistaja, tase 4:

PMV, tase 4 hindamisstandard

Puittoodete konstrueerja-tehnoloog, tase 5 HS_puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5

Puidutöötleja, tase 3 puidutöötleja tase 3 hindamisstandard_16.02.2024

 

KUTSE TAOTLEMISE TASU SUURUS JA KUIDAS SEDA TASUDA

Tisler, tase 4; Puidupingioperaator, tase 3, CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4, Pehme mööbli valmistaja, tase 4, puidutöötelja, tase 3 ja puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5   kutsete taotlemise tasu suurus on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud kutseeksami tasu piirmäär. Vaata hindade infot Kutsekoja kodulehelt.

Eksamitasud tuleb maksta vastavalt kutseandja poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks. Kutseõppeasutuste poolt tuleb Eesti Mööblitootjate Liidu poolt esitatud arve alusel,  Eesti Mööblitootjate Liidu arveldusarvele EE062200001120030373 Swedbank. Eksamitasud tuleb üle kanda täies ulatuses vastavalt kinnitatud hindadele.

Tööturult tulnud kutsetaotleja esitab kutse taotluse kutsekomisjonile aadressil:

Eesti Mööblitootjate Liit, Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn, e-post: info@furnitureindustry.ee

Korduseksami tasu

# Kutse Korduseksam Korduseksami tasu
1 Tisler, tase 4 Eksamitöö seletuskirja kaitsmine 125.00 EUR
2 Tisler, tase 4 Teooriatöö kirjalik test elektroonilises keskkonnas 200.00 EUR
Kutseeksami tasu
  Kutse Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
           CNC puidutöötlemiskeskuse  operaator, tase 4 235.00 EUR   90.00 EUR
  Pehme mööbli valmistaja, tase 4 235.00 EUR   90.00 EUR
  Puidupingioperaator, tase 3 235.00 EUR   90.00 EUR
  Tisler, tase 4 235.00 EUR   90.00 EUR
         
         
  Osakutse Kutsestandard Osakutse tasu Osakutse taastõendamise tasu Osakutse tasu kutsekooli lõpetamisel
  Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4 Pehme mööbli valmistaja, tase 4     40.00 EUR
  Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3 Pehme mööbli valmistaja, tase 4     40.00 EUR
  Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4 Pehme mööbli valmistaja, tase 4     40.00 EUR

Kutse andja üldinformatsioon kutsete kohta ja kutsekomisjoni koosseis ja töökord:

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10086696

Kutse ja hindamiskomisjoni töökord_2020

Tisler, tase 4, pehme mööbli valmistaja tase 4, CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 ja puidupingioperaator, tase 3 kutsekomisjoni koosseis:
1.1 Tarmo Kalmann Astangu Rehabilitatsiooni Keskus kutsekomisjoni esimees
1.2 Uve Uustalu Helland Baltic OÜ kutsekomisjoni liige
1.3 Arvi Lokk Eesti Maaülikool kutsekomisjoni liige
1.4 Eneli Org Eesti Mööblitootjate Liit kutsekomisjoni liige
1.5 Siim Soomets OÜ Polstergeist kutsekomisjoni  aseesimees 
1.6 Marek Küünarpuu AS Arens kutsekomisjoni liige
       

Puidutöötleja tase 3 ja puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5 kutsekomisjoni koosseis:
1.1 Tarmo Kalmann Astangu Rehabilitatsiooni Keskus kutsekomisjoni esimees
1.2 Uve Uustalu Helland Baltic OÜ kutsekomisjoni liige
1.3 Arvi Lokk Eesti Maaülikool kutsekomisjoni liige
1.4 Eneli Org Eesti Mööblitootjate Liit kutsekomisjoni liige
1.5 Siim Soomets OÜ Polstergeist kutsekomisjoni  aseesimees 
1.6 Marek Küünarpuu AS Arens kutsekomisjoni liige
1.7 Erkki Naarits kompetentsikeskus Tsenter kutsekomisjoni liige

ÜLDISED NÕUDED JA TAOTLUSVORMID

Kutsetaotleja avaldus, isikut tõendava dokumendi koopia (kutseõppeasutuse lõpetajal ka õppeasutuse teatis) ja maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (ei esita kutseõppeasutuse lõpetajad) esitada kutsekomisjonile aadressil:

Eesti Mööblitootjate Liit, Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn, e-post: info@furnitureindustry.ee

Kutse taotleja avaldus: kutse-taotlemise_avaldus

 

KUTSEEKSAMIKS ETTEVALMISTAVAD MATERJALID NING KÜSIMUSTIKUD

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kordamisküsimused: https://testid.edu.ee/eis/lahendamine?rid=03386785938400827&sort=ylesanne.id&psize=&id=&aine=CNC&aste=&kvaliteet=&teema=&alateema=&ylkogu_id=&testiliik=&keeletase=&lang=&kysimus=&otsi=1

Puidupingioperaator, tase 3 kordamisküsimused:

https://testid.edu.ee/eis/lahendamine?rid=6269230603472097&sort=ylesanne.id&psize=&id=&aine=PPO&aste=&kvaliteet=&teema=&alateema=&ylkogu_id=&testiliik=&keeletase=&lang=&kysimus=&otsi=1

Tisler, tase 4 kordamisküsimused:

https://testid.edu.ee/eis/lahendamine?rid=06629103526857094&sort=ylesanne.id&psize=&id=&aine=tisler&aste=&kvaliteet=&teema=&alateema=&ylkogu_id=&testiliik=&keeletase=&lang=&kysimus=&otsi=1

KUTSETUNNISTUSED

Kutsetunnistuste otsing Kutsekoja kodulehel.

Kutsetunnistuselisad, mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu liiku

 

KONTAKTINFO NÕUSTAMISE JA LISAINFO SAAMISEKS

Täiendavat informatsiooni ja dokumentide allalaadimine:

Eesti Mööblitootjate Liidu koduleheküljelt

helistades +372 5180068, kontaktisik Eneli Org

e-post: info@furnitureindustry.ee