Partnerid

Partner võib:

  • Sõlmida Eesti Mööblitootjate Liiduga koostöölepingu teatud perioodil toimuva konkreetse ühistegevuse kohta;
  • Olla seotud Eesti Mööblitootjate Liiduga ühisprojekti teostamise perioodil;
  • Teha Eesti Mööblitootjate Liiduga koostööd ühekordsete ürituste raames (näiteks – ühisseminar, konverents).

Partneritega teeb Eesti Mööblitootjate Liit koostööd, et:

  • Pakkuda oma liikmetele laiemaid võimalusi;
  • Tõsta Eesti Mööblitootjate Liidu ja tööstusharu mainet ning teadvustada ka oma probleeme;
  • Lahendada paljusid küsimusi operatiivsemalt ja väiksema ressursikuluga;
  • Oma tegevuses fokuseeruda erialastele küsimustele ja mitte killustuda tegelemisel naabervaldkondade arvukate küsimustega.