Liikmelisuse lõpetamine

EMTL põhikiri kehtiv

Liikmelisuse lõpetamiseks palun esita kirjalik avaldus (juriidiline isik) EMTL juhatusele.

Täidetud avaldused (allkirjastatult või digi-allkirjaga kinnitatult) palume saata: e-maili aadressil info@furnitureindustry.ee, aadressil  Pärnu mnt 160E, Tallinn 11317

Avalduse kättesaamise kohta saadame teavituse pärast avalduse laekumist EMTL kontorisse e-maili teel.
Liikmelisuse lõpetamisest informeerime liiget pärast EMTL juhatuse/ üldkoosoleku otsust.

Juhime tähelepanu, et liikmel seisab kohustus tasuda ühingu liikmemaks jooksva kalendriaasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel EMTL põhikirja punkt 5.5.1 kohaselt.

5.3.1. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel liikmest välja astuda majandusaasta lõppedes.
5.3.2.Väljaastumise soovist teatatakse juhatusele kirjalikult vähemalt kolm kuud enne majandusaasta lõppu.