Loading Events
  • This event has passed.

Puiduvaldkonna koostööseminar 21. märts 2019 Standardis

märts 21, 2019

❬ All Events

Haapsalu Kutsehariduskeskus kutsus kokku 21. märtsil toimuva puiduvaldkonna koostööseminari, kus saavad ühe laua taga kokku nii kutsekooli esindajad, valdkonna tööandjate esindajad kui ka Eesti Mööblitootjate Liit, et  arutada, kuidas tagada puidutööstuse jätkuv konkurentsivõime, kvalifitseeritud tööjõud ja piisav järelkasv.

Koostööseminaril räägime, kuidas toimub valdkonna kutsestandardite arendamine ja kutsekooli praktikaprotsessi täiustamine koostöös tööandjatega ning külalistena astuvad üles ka Eesti Tööandjate Keskliidu ja Töötukassa esindajad.

Koostööseminar toimub Tallinnas, AS Standard büroohoones (Marja 9), kus huvilistel on võimalik päeva lõpus ka maja ja tehase ekskursiooni raames ringi uudistada.

Seminar algab kell 9.45 hommikukohvi ja päeva sissejuhatusega. Täpne ajakava on:

 

 

09.45 – 10.00

 

Registreerumine, HOMMIKUKOHV

 

10.00 – 10.10

 

Sissejuhatus. Koostööseminari eesmärk. Omavahelise koostöö jätkamine ja arendamine

Enn Veskimägi, Eesti Mööblitootjate Liit, esimees

Ingrid Danilov, Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor

 

10.10 – 11.00

 

„Töötukassa võimalused töötajate väljaõpet toetada: tasemeõppes osalemise toetus, töötajate täienduskoolitus, tööandja koolitustoetus“.

Karin Andre (oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja asetäitja) Riina Kurg (oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna teenusejuht).

 

11.00– 11.45

 

„Tööandjate Keskliidu tegevused hariduse valdkonnas“

Eesti Tööandjate Keskliit, Anneli Entson, haridusnõunik

 

11.45 – 12.30

 

Eesti mööblitootjate jätkuv konkurentsivõime, tööjõud ja järelkasv. Tisleriõppe kutsestandardid ja kutseeksam

Robert Pajussaar, Eesti Mööblitootjate Liit, aseesimees

Arutelu

 

12.30 – 13.15

 

LÕUNA

 

13.15 – 14.30

 

HKHK koostöö praktikaettevõtetega, praktikaprotsess, töökohapõhine õpe

Praktika seos kooli õppekavaga; õppekavades seatud nõudmised ja ootused praktikale; eesmärk ja tulemused.

 

 

·       Tagasiside andmine: enne praktikaperioodi, praktika kestel ja praktika lõpus (õpilane, koolipoolne juhendaja, ettevõttepoolne praktikajuhendaja).

·       Praktikajuhendaja roll praktika hindamisel- kolmepoolne hindamine (õpilane, koolipoolne juhendaja, ettevõttepoolne praktikajuhendaja).

 

Margus Krips, HKHK puidu- ja käsitööosakonna juhataja

 

14.30 – 15.30

 

Ekskursioon Standardi tehases

 

15.30 – 16.00

 

Kokkuvõttev arutelu. Küsimused, tagasiside.

 

Details

Date:
märts 21, 2019

Venue

Standard AS
Marja tn 9
Tallinn,