Liikmete referentsid

Eesti Mööblitootjate Liidu missiooniks on tagada Eesti mööblitööstuse jätkuv konkurentsivõime, tegutsedes kõigi Eesti mööbliettevõtete esindajana tööstusharu ettevõtluskeskkonna arendamisel ja parendamisel.

Mööblitisler

26.–28. märts 2024 
Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse TehnomajasPärna tee 22, Väimela 

Mööblitisleri kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes tisler, tase 4 õppekaval. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2022/23 õppeaastal. 

Võistluse eesmärgid: 

  • võimaldada kutseõppeasutuste tisleri eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi; 
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased tisleri erialal; 
  • propageerida tisleri eriala; 
  • tõsta kutsehariduse mainet.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ PRÕM+ vahenditest. 

Võistlus toimub TV saate “Noor meister” filmimise raames ja võistlusest valmib telesaade. Lisainfo võistluste kohta: Mööblitisler – Worldskills Estonia

Otsitakse:


Ega puit ennast ise mööbliks tee!

Klastri EU41530 projekti “Mööblitööstuse ekspordivõimekuse tõstmine” raames