Kõrgem Kunstikool Pallas

Tartu Kõrgem Kunstikool moodustati 1. augustil 2000 ja on järjepidevuse alusel seotud Tartus alates 1919. aastast eksisteerinud kunstiõppeasutusega.

Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK) on eesti kunsti edendav, kultuuriväärtusi säilitav, kaasaegseid tehnoloogiaid ja infotehnoloogiat rakendav, ettevõtlust ning loovtööstust toetav rakenduskõrgkool.

01.09.2013 seisuga on Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 318 õppurit, neist 28 on eksternid.
Meie kõrgkool võimaldab lõpetajatele hariduse, mis tagab nende konkurentsivõime Eesti ja Euroopa tööturul.

  • Aadress: Tähe 38b, 50103 Tartu
  • tel: +372 730 9822
  • www.artcol.ee