Kõrgem Kunstikool Pallas

Kõrgem Kunstikool Pallas moodustati 1. augustil 2000 ja on järjepidevuse alusel seotud Tartus alates 1919. aastast eksisteerinud kunstiõppeasutusega.

Kõrgem Kunstikool Pallas on Eesti ainuke rakenduslik kunstikõrgkool. Pallas on integreeritud õppekavadega disaini-, konserveerimise/restaureerimise ja kunstikõrgkool, kus toimub õpe seitsmel õppekaval. Mööbliosakonnas saab õppida mööbli disainimist või vana mööbli restaureerimist/konserveerimist.

Saadav haridus tagab lõpetanutele konkurentsivõime Eesti ja Euroopa tööturul.

 

  • Aadress: Tähe 38b, 50103 Tartu
  • tel: +372 730 9822
  • www.pallasart.ee