Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus

Loodud: 1920
Kategooria: Kutseõpe

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esiisadeks on 1920. aastal loodud Võru Põllutöökool ja 1925. aastal loodud Võru Tööstuskool. Võru Põllutöökool toodi 1922. aastal üle Väimelasse ja nimetati ümber Väimela Põllutöökooliks. Läbi aastate kandis kool väga erinevaid nimetusi ja koolitati siin suurtootmisega põllumajanduses vajaminevaid spetsialiste.

Võru Tööstuskool tegi ajaloo vältel samuti läbi mitmeid nimemuutusi, kuid truuks jäädi õpetatavatele erialadele – metalli- ja puidutöötlemisele. Võrumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse aluseks on kahe kooli 80 aasta jooksul korjatud kogemused ja tarkuseterad.

  • Aadress: Väimela, Võru vald 65566, Võru maakond
  • tel: +372 78 50 800
  • www.vkhk.ee