Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Loodud: 2003
Kategooria: Kutseõpe

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õpib tislerierialal põhihariduse baasil ca 50 õpilast.
Avatud on ka CNC-pingi operaatori õpe keskhariduse baasil. Kool pakub suurepäraseid täiend- ja ümberõppe võimalusi koostööpartneritele ja erinevatele asutustele.

Kaasaegne õppekeskkond, meie õpilased on saavutanud häid tulemused tislerieriala kutseeksamite sooritamisel. Samuti auhinnalised kohad üleriigilistel kutsevõitslustel, nt tislerite vabariiklik kutsevõistlus 2013 a – I koht. Meie õpilased on osalenud ka Euroopa kutsemeitsrivõistlustel Eesti meeskonna koosseisus.

  • Aadress: Niidupargi tn 8/12, 80047 Pärnu
  • tel: 442 7888
  • faks (+372) 442 7889
  • www.hariduskeskus.ee