Haapsalu Kutsehariduskeskus

Loodud: 2005
Kategooria: eritellimusmööbel, kutseõpe

Haapsalu Kutsehariduskeskus on 8 aasta jooksul, mil on tegutsetud Uuemõisas, saavutanud oma tegevusega laiema tuntuse ja hea maine õppijate hulgas. Seda näitab mujalt Eestist Haapsallu õppimaasujate arvu kasv, mis 2013.a. ületas esmakordselt Läänemaalt pärit õppijate arvu.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpib ligikaudu 800 õpilast, neist 92 õpilast puidutöötlemise valdkonnas tisleri, puidupingitöölise, mööblirestaureerimise ja sadulsepa erialal. Õpilaskonnast moodustavad 48% täiskasvanud õpilased, kelle seas on just mööblitootmisega seotud erialad (mööblirestaureerimine, sadulsepp) väga populaarsed. Õpilaskonnast enamiku, 46% moodustavad Läänemaa õpilased, 31% õpilasi on Harjumaalt ja Tallinnast.

haapsalu-kutsehariduskeskus_photo

  • Aadress: Ehitajate tee 3, 90401 Uuemõisa, Läänemaa
  • tel: 666 1740
  • faks 666 1750
  • www.hkhk.edu.ee