28 | 04 | 20

The FURNITURE SECTOR and CIRCULAR ECONOMY/Mööblitööstus ja ringmajandus

EFIC/European Furniture Industry Confederation avaldas mööblitööstuse ringmajanduse väljaande, millega on võimalik tutvuda:

https://9e2160bf-a0b5-460b-aec7-e9af818978ee.filesusr.com/ugd/a1d93b_48bd99599fc04853bd7bb96b9a280c29.pdf