26 | 06 | 17

TTÜ Inseneriteaduskonda sisseastumine kestab 5. juulini 2017

Vali õige tulevikueriala!

VAATA VIDEOT – Tutvu erialaga

Tule õpi TTÜ Puidu- ja plastitehnoloogia magistriõppekaval (puidutehnoloogia spetsialiseerumisega) või alustades Materjalitehnoloogia bakalaureuseõppekaval.

Õppekavade eripäraks on tugev sünergia erinevate materjalide (tekstiil, puit, plastid, elektronmaterjalid jm) kasutuse vallas, materjalide keskkonnamõjude tundmaõppimine ning tihe seos ettevõtlusega. Eesti tööstuse vajadus materjalitehnoloogia spetsialistide järele on suur, seega tööpuudust meie lõpetajate hulgas ei esine!
Vastuvõtt kestab 26. juuni–5. juuli (kuni kell 15.00).

Lisainfo sisseastumise kohta:
www.ttu.ee/sisseastujale
www.ttu.ee/materjalid/
www.ttu.ee/puidu-ja-plastitehnoloogia/

Jaan Kers, PhD
Professor
e-mail: jaan.kers[at]ttu.ee

Puidutehnoloogia labori juht
Puidu- ja plastitehnoloogia õppekava juht
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia Instituut
Inseneriteaduskond

Tallinna Tehnikaülikool

Hea gümnasist või gümnaasiumi lõpetanu, kes Sa oled osalenud TTÜ avatud uste päevadel!

TTÜs on alanud vastuvõtt uuenenud Materjalitehnoloogia õppekaval, mis annab hea ülevaate meie elukeskkonna olulisematest materjalidest (tekstiil, puit, plastid, elektronmaterjalid), nende tootmise ja töötlemise tehnoloogiast. Erinevalt varasemast on uue kava eripäraks tugev sünergia erinevate materjalide kasutuse vallas, materjalide keskkonnamõjude tundmaõppimine ning tihe seos ettevõtlusega. Läbi suure valikmooduli on võimalik süvendatum õpe enam huvi pakkuvate materjalide tehnoloogia osas. Hea uudis on ka see, et Eesti tööstuse vajadus materjalitehnoloogia spetsialistide osas on kindlasti suurem kui õppekava vastuvõtt, seega tööpuudust meie lõpetajate hulgas ei esine!

Kutsun Sind õppima TTÜ Materjalitehnoloogia õppekaval, kus omandatakse kindel haridus parema elukeskkonna nimel!

Vaata lisaks: www.ttu.ee/materjalid

Prof. Andres Krumme

Materjalitehnoloogia õppekava juht