20 | 09 | 17

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendiumi konkurss kuni 20 oktoober 2017

TIIT KAPSI NIMELINE EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDU MAGISTRIÕPPE STIPENDIUM 2000 EUR

TTÜ Arengufondi 2017/2018. õppeaasta sügisene stipendiumikonkurss on avatud.
Stipendiumdele saab kandideerida kuni 20. oktoober 2017.
Konkurssi tingimused leiad ka SIIT

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna “Puidu- ja plastitehnoloogia” magistiõppekava puidutehnoloogia õppesuuna edukale magistriõppe üliõpilasele , kes vastab järgmistele tingimustele:

 • TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpib täiskoormusel;
 • õppevõlgnevused puuduvad (v.a mõjuvatel põhjustel);
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 50 EAP;
 • soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile ülekantav summa.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning see makstakse välja ühes osas.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu, Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi Interneti koduleheküljel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada TTÜ Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri;
 • curriculum vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • vähemalt ühe TTÜ õppejõu/teadlase/inseneri või varasema/praeguse mööbli- või puidutehnoloogia valdkonnaga seotud tööandja soovitus;

TTÜ Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab dokumentide edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist.

Stipendiaadi kinnitab TTÜ Arengufondi nõukogu stipendiumikomisjoni ettepanekul.

Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt TTÜ Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele.

Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab TTÜ Arengufondi nõukogu.

Vaata varasemate aastate stipendiumi saajaid: https://furnitureindustry.ee/stipendium/